Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education

Článek v anglickém jazyce hodnotí roli dovedností a formálního vzdělání v úspěchu jednotlivců na trhu práce.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR