The Social-Psychological Context of Human Values: The Reciprocal Relationship between Personality Traits and Value Orientations

Stať se zabývá souvislostí mezi hodnotovými orientacemi a osobnostními rysy na datech z českého národního šetření navazujícího na PIAAC.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR