Pracovní dráhy v době ekonomického oživení v České republice: Zpráva z výzkumu „SKILLS“

Zpráva přestavuje výsledky výzkumu pracovních drah v České republice v době oživení na trhu práce, vycházející z prvního cyklu výzkumu PIAAC a navazujícího šetření SKILLS z roku 2015.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR