PIAAC – pokles vzdělanosti nebyl potvrzen

16.10.2013

Jana Straková se zamýšlí nad výsledky, kterých dosáhli čeští dospělí v prvním cyklu výzkumu PIAAC, a významem těchto výsledků pro vzdělávací politiku. Dotýká se také rozdílu v dovednostech mezi věkovými skupinami obyvatel a diskutuje sladění pracovního a rodinného života jako možný zdroj poklesu dovedností žen nad 35 let.

„V každém případě je ovšem v počátečním a dalším vzdělání důkladně třeba dbát o to, aby se lidé učili efektivně využívat informačních technologií pro řešení každodenním pracovních a životních úkolů a aby uměli reagovat na jejich překotný rozvoj.“

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR