Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání

Článek analyzuje ekonomickou návratnost vysokoškolského vzdělání a kognitivních schopností získaných na vysokoškolské úrovni v 17 zemích.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR