Moc krásy: Pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu?

Monografie vycházející mimo jiné z dat z národního šetření navazujícího na PIAAC se zabývá rolí krásy a atraktivity v pracovním a životním úspěchu. Věnuje se souvislostem mezi atraktivitou, vzděláním, profilem osobnosti, sebevědomím, povoláním a příjmy a pokouší se odpovědět na otázky jako: Může být atraktivita chápána jako investiční strategie? Zvyšuje krása šance na vzestupnou sociální mobilitu a má větší vliv na úspěch než klíčové kompetence?

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR