Mezinárodní zprávy OECD k prvnímu cyklu výzkumu PIAAC

Mezinárodní zpráva z prvního cyklu výzkumu PIAAC (v anglickém jazyce) obsahuje podrobné analýzy na datech z jednotlivých zúčastněných zemí. Po představení východisek výzkumu srovnává úrovně dovedností napříč státy a popisuje rozdíly mezi sociodemografickými skupinami obyvatel. Další kapitoly se soustředí na využívání dovedností na pracovišti a vztah mezi vzděláváním a dovednostmi. Závěrečná kapitola zkoumá souvislosti mezi dovednostmi, úspěchem na trhu práce (zaměstnanost, mzdy), zdravím i sociálními postoji. Mezinárodní zpráva z roku 2013 byla doplněna v návaznosti na ukončení dalších dvou vln prvního cyklu, a to v roce 2016 (druhá vlna) a 2019 (třetí vlna).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR