Mezinárodní výzkum otestuje dovednosti dospělých Čechů

13.09.2011

Zpráva o spuštění sběru dat v prvním cyklu výzkumu PIAAC stručně seznamuje s organizátory a cílem šetření i postupy dotazování respondentů.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR