Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky

Studie se pokouší vyčíslit, k jakým zlepšením ve výsledcích žáků by došlo a jaké finanční výnosy pro národní ekonomiku by přineslo zvýšení kvality práce českých učitelů prostřednictvím navýšení veřejných výdajů na vzdělávání. Opírá se mimo jiné o údaje o dovednostech učitelů z prvního cyklu výzkumu PIAAC.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR