Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce

Cílem stati je doložit, že fyzická atraktivita je specifickou formou kapitálu, která má na trhu práce vliv srovnatelný s jinými formami kapitálu. Na datech z národního šetření navazujícího na PIAAC ukazuje, že fyzická atraktivita souvisí s šancí získat zaměstnání s vyšším statusem a příjmem.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR