Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC

Článek analyzuje souvislosti mezi vzděláním, dovednostmi a sociálním původem a zjišťuje, zda se tyto vazby projevují odlišným způsobem u mužů a žen. V úvodu osvětluje odbornou a politickou motivaci pro studium dovedností.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR