Jaké jsou vědomosti a dovednosti dospělých

Článek shrnuje základní výsledky mezinárodního srovnání kompetencí v prvním cyklu výzkumu PIAAC a ukazuje souvislosti mezi kompetencemi a sociodemografickými faktory.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR