Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání

Autoři využili z důvodu neexistence jiných vhodných dat datové soubory z šetření ALL (Adult Literacy and Lifeskills Survey) a z prvního cyklu výzkumu PIAAC, aby porovnali úroveň dovedností českých učitelů (mateřských, základních a středních škol) a celé populace. Dále se zaměřili na to, jak se liší dovednosti mladší (25–44 let) a starší (45–60 let) generace učitelů i jak si stojí čeští učitelé v mezinárodním srovnání. Na českém subsouboru 102 učitelů se kromě průměrné úrovně dovednosti zaměřili také na jejich heterogenitu v rámci uvedených skupin. Došli k závěru, že dovednosti českých učitelů odpovídají mezinárodnímu průměru v učitelské profesi, ale v mladších generacích českých učitelů rostou rozdíly ve čtenářských a ICT dovednostech. Pokud by se tyto dovednosti promítaly do kvality výuky, rozdíly mezi učiteli se mohou projevovat také v rozdílech v poskytovaném vzdělání.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR