Hovory s Petrem Matějů

06.12.2013

Se sociologem Petrem Matějů o stavu a perspektivách českého vzdělávacího systému a důležitých zjištěních výzkumu PIAAC. V rozhovoru jsou diskutovány nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, vysoká míra diverzifikovanosti středního školství (tracking žáků a studentů), souvislosti mezi kompetencemi a sociálním původem, role vysokoškolského vzdělávání v přípravě na trh práce a další.

„Ve chvíli, kdy rezignujeme, kdy povolání bereme jako povinnost a nerozvíjíme své schopnosti, pak i v občanském životě jsme méně kompetentní.“

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR