Hovory s Arnoštem Veselým

19.10.2013

Sociolog Arnošt Veselý popisuje a interpretuje výsledky prvního cyklu výzkumu PIAAC a hovoří o možnostech jejich využití. Podrobněji objasňuje rozdíly ve výsledcích zúčastněných zemí, které nejsou z jednoduchých publikovaných žebříčků patrné, rozebírá rozdíly mezi různými skupinami obyvatel a hledá jejich zdůvodnění. Další oblastí, které se věnuje, jsou přínosy kompetencí.

„Naši učni dosahují podstatně nižších kompetencí. A znovu opakuji, ta námitka, že to jsou kompetence akademické, neplatí, protože ten výzkum zjišťoval velmi reálné kompetence, které pomáhají v reálném každodenním životě i na trhu práce.“

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR