Funkční gramotnost a kvalita pracovního místa: Vzájemná souvislost, konceptuální a metodické přístupy

Cílem studie je podat přehled o současném stavu poznání v oblasti funkční gramotnosti, o konceptuálních a metodických přístupech k jejímu výzkumu a naznačit prostor a důležité otázky pro další výzkum.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR