Informace pro respondentyProč Česká republika tento výzkum realizuje?

V České republice chybějí data o tom, jaké dopady má český vzdělávací systém na profesní dráhu. Cílem proto je tato data doplnit a v rámci národního výzkumu sledovat právě ta témata, která jsou v České republice aktuální (např. důsledky rozdělování žáků na úrovni povinného vzdělávání, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání po ukončení vzdělávání formálního).

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. Je proto velmi důležité hledat cesty, jak pozměnit vzdělávací systém tak, aby poskytoval stejné příležitosti všem bez ohledu na sociální zázemí a zároveň umožňoval celoživotní učení i možnost během kariéry změnit profesi.


Jak bude dotazování probíhat?


V průběhu června proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. V dotazníku jsou použity filtry, aby každý respondent dostal právě ty otázky, které nejvíce odpovídají jeho situaci – je tím tak maximálně zkrácena délka dotazníku.

Výzkumu se mohou zúčastnit výhradně ti, kdo se zúčastnili Mezinárodního výzkumu PIAAC v letech 2011-2012. Pokud jste se tohoto výzkumu zúčastnil/a, bylo by pro nás velmi cenné zjistit, zda došlo k nějakým změnám, které se týkají vzdělávání nebo práce. Účast ve výzkumu je dobrovolná. Informace, které nám poskytnete, budou naprosto důvěrné.

Hlavní sběr se uskuteční od července 2015 do 15. září 2015, aby se do výzkumu mohlo podle svých časových možností zapojit co nejvíce respondentů.

Abychom Vám maximálně vyšli vstříc, základní metodou sběru dat je online vyplnění prostřednictvím webového odkazu, tedy v místě a čase, kdy Vám to nejlépe vyhovuje. V případě, že nechcete vyplňovat dotazník sami nebo nemáte e-mail, budete mít možnost vyplnit dotazník po telefonu s vyškoleným telefonním operátorem. V případě telefonického rozhovoru si s Vámi operátor nejprve smluví termín.

Účast ve výzkumu je honorována. V případě zájmu může být odměna převedena na dobročinné účely (Dobrý skutek).Kontaktní informace:

Mgr. Petra Holečková, SC&C, spol. s r. o.

E-mail: pholeckova@scac.cz

Telefon: +420 777 759 413


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky