PIAAC – Mezinárodní výzkum dospělých Sběr dat probíhá do 31. 7. 2023

PIAAC – Mezinárodní výzkum dospělých

Svět kolem nás se rychle mění a Česká republika musí být schopna reagovat na nové výzvy současné doby. Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC, z anglického „Programme for the International Assessment of Adult Competencies“) je unikátní a komplexní výzkum, který pomůže odhalit, v čem jsou naše silné stránky a naopak slabá místa.

Výzkum zjišťuje, zda mají lidé v České republice dovednosti pro aktivní a plnohodnotné zapojení do života společnosti. Jde o dovednosti potřebné pro uplatnění jak v pracovním, tak v občanském a osobním životě.

Výzkum pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vedle České republiky je do něj zapojeno více než 30 států, jako je USA, Francie, Německo, Austrálie nebo Jižní Korea. Na mezinárodní úrovni je PIAAC koordinován konsorciem výzkumných institucí (GESISETSIEAWestat a další).

Díky zapojení jednotlivých států výzkum zodpoví otázku, jak si Česká republika stojí v současném světě v mezinárodní konkurenci. Cílem je poskytnout jednotlivým zemím zpětnou vazbu pro hodnocení vzdělávacích systémů a politik. Země se také mohou vzájemně inspirovat příklady dobré praxe.

Výzkum se opakuje každých deset let a v letech 2020 až 2023 probíhá jeho druhý cyklus. Opakování výzkumu umožňuje sledování změn v čase.

Národním organizátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut ČR. Sběr dat provádí výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN.

Do výzkumu byly vybrány tisíce domácností v České republice. Pokud budete od září 2022 do července 2023 požádáni o zapojení do výzkumu, zúčastněte se s námi! Každý z vás je důležitý!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2023   |   ÚIV   |   NPI ČR