Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC) Dovednosti pro život v propojeném světě

Mezinárodní výzkum PIAAC

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pořádá v letech 2020–2023 druhý cyklus výzkumu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Vedle České republiky se do něj zapojilo dalších 32 států. Výzkum PIAAC navazuje na výzkum PISA (Programme for International Student Assessment). Zatímco PISA se zaměřuje na dovednosti patnáctiletých žáků, PIAAC se soustředí na dospělou populaci ve věku 16–65 let.

Prostředí, ve kterém žijeme, se velmi rychle mění. O to více potřebujeme dovednosti, které nám umožní se aktivně a plnohodnotně zapojit do života společnosti. Měli bychom se dokázat adaptovat nejen na výzvy spojené s novými technologiemi a s proměnou trhu, ale i se vzrůstajícím množstvím informací a dezinformací všeho druhu, které nás obklopují.

Šetření PIAAC kombinuje přímé otázky, např. na dovednosti, které respondenti uplatňují v práci i v osobním životě, a praktická cvičení, která vycházejí z reálného života a jsou upravena tak, aby mohla být použita (s případnými drobnými adaptacemi) ve všech zúčastněných zemích.

Cílem šetření PIAAC je poskytnout jednotlivým zemím zpětnou vazbu pro (pře)hodnocení jejich vzdělávacích systémů a politik. Země se také mohou vzájemně inspirovat příklady dobré praxe a funkčními postupy.

Sběr dat proběhne v letech 2022–2023, výsledky budou zveřejněny v roce 2024. Česká republika účastí ve druhém cyklu PIAAC získá srovnání, jaké dovednosti máme a jak je uplatňujeme, a to díky svému předchozímu zapojení do výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey) v roce 1998 a do prvního cyklu výzkumu PIAAC v letech 2011–2012.

Na mezinárodní úrovni je projekt PIAAC koordinován konsorciem subjektů (GESIS, ETS, IEA, Westat a další), které určuje obsah dotazových instrumentů, vymezuje metodické a technické postupy sběru a zpracování dat, nastavuje procesy kontroly kvality a stanovuje požadované výstupy a mezinárodní harmonogram prací.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR