PIAAC – Mezinárodní výzkum dospělých Sběr dat byl úspěšně ukončen!

PIAAC – Mezinárodní výzkum dospělých

Svět kolem nás se rychle mění a Česká republika musí být schopna reagovat na nové výzvy současné doby. Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC, z anglického „Programme for the International Assessment of Adult Competencies“) je unikátní a komplexní výzkum, který pomůže odhalit, v čem jsou naše silné stránky a naopak slabá místa.

Výzkum zjišťuje, zda mají lidé v České republice dovednosti pro aktivní a plnohodnotné zapojení do života společnosti. Jde o dovednosti potřebné pro uplatnění jak v pracovním, tak v občanském a osobním životě.

Výzkum pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vedle České republiky je do něj zapojeno více než 30 států, jako je USA, Francie, Německo, Austrálie nebo Jižní Korea. Na mezinárodní úrovni je PIAAC koordinován konsorciem výzkumných institucí (GESISETSIEAWestat a další).

Díky zapojení jednotlivých států výzkum zodpoví otázku, jak si Česká republika stojí v současném světě v mezinárodní konkurenci. Cílem je poskytnout jednotlivým zemím zpětnou vazbu pro hodnocení vzdělávacích systémů a politik. Země se také mohou vzájemně inspirovat příklady dobré praxe.

Výzkum se opakuje každých deset let a v letech 2020 až 2023 probíhal jeho druhý cyklus. Opakování výzkumu umožňuje sledování změn v čase.

Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut ČR. Sběr dat prováděly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Do výzkumu byly vybrány tisíce domácností v České republice. V období od září 2022 do července 2023 se do výzkumu zapojilo více než 5 000 respondentů.

Děkujeme respondentům za účast! Každý z vás je důležitý!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR