Vzdělání je výnosná investice

11.02.2021

Národní koordinátorka druhého cyklu PIAAC Michaela Kudrnáčová odpovídala na otázky ohledně dopadů vzdělání na jednotlivce i společnost. Článek Hospodářských novin se zabývá souvislostmi mezi dosaženým vzděláním a možnostmi uplatnění na trhu práce, výší příjmu i dalšími faktory.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR