Rozhovor s národní koordinátorkou výzkumu PIAAC Janou Strakovou

01.09.2012

Jana Straková, národní koordinátorka prvního cyklu výzkumu PIAAC v ČR, hovoří o českém vzdělávacím systému, jeho vývoji v posledních dvou desetiletích, charakteristických rysech v mezinárodním kontextu, problémech a cílech, k nimž by měl směřovat. Zamýšlí se mimo jiné nad rolí učňovského školství.

„…doba, kdy certifikát byl jistotou pro uplatnění na trhu práce, je už dávno pryč.“

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR