Jakému textu rozumíme a jakému ne odhalí výzkum

06.02.2012

Zpráva vydaná během sběru dat v prvním cyklu výzkumu informuje o dosavadním průběhu dotazování a přináší i některé zkušenosti tazatelů.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR