Dokážou Češi obstát v životě a na pracovním trhu?

17.02.2012

Zpráva vydaná v průběhu sběru dat prvního cyklu výzkumu PIAAC seznamuje s cíli šetření a přináší rozhovor s koordinátorkou sběru dat Petrou Holečkovou.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR