OECD o dovednostech Čechů

08.10.2013

Zpráva ke zveřejnění výsledků prvního cyklu výzkumu PIAAC (ve zpravodajském pásmu od 10:50) informuje o postavení českých dospělých v mezinárodním žebříčku dovedností a dotýká se závěrů, které má šetření PIAAC pro českou vzdělávací politiku. Téma je ilustrováno reportáží o vzdělávání dospělých.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR