Informace pro respondenty

Často kladené dotazy

Co je Mezinárodní výzkum dospělých?

Tento výzkum je zaměřen na činnosti, jimž se lidé věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělání. Tyto informace nám pomohou získat přesný obraz o problémech, kterým jako země čelíme při vytváření kvalifikovanější pracovní síly pro 21. století.

Jde o dosud nejkomplexnější mezinárodní výzkum tohoto druhu. Projekt je výsledkem spolupráce vlád 27 zúčastněných států, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a konsorcia předních světových výzkumných institucí. Garantem realizace výzkumu v ČR je Ústav pro informace ve vzdělávání. Společnost SC&C byla vybrána, aby provedla sběr dat. V České republice bude osloveno k účasti na výzkumu téměř 6000 domácností.

Proč se Česká republika k tomuto výzkumu připojila?

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. V dnešním digitálním věku stále častěji využíváme při práci i při každodenních činnostech informační technologie. Čím jsme při využívání informací a komunikačních nástrojů zdatnější, tím efektivněji můžeme vykonávat svoji práci a zapojit se do života společnosti i obce.

Tento výzkum poskytne pedagogům, politikům i výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o současných dovednostech a zkušenostech dospělých v České republice. Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které dospělí potřebují, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti 21. století.

Účast v tomto výzkumu je dobrovolná. Informace, které nám poskytnete, budou naprosto důvěrné.

Vaše účast je však velmi podstatná, protože zastupujete tisíce dalších dospělých po celé zemi. Pomozte nám prosím dozvědět se více o lidech, jako jste Vy, abychom mohli podat přesný obraz o České republice. Informace o naší zemi budou srovnány s dalšími zeměmi k posouzení našeho ekonomického a sociálního rozvoje. Vaše účast na projektu zajistí, aby politici při svém rozhodování, které bude mít dopad na nás všechny, měli co nejkomplexnější informace.

Jak bude dotazování probíhat?

Náš vyškolený tazatel přijde k Vám domů, aby s Vámi vedl rozhovor, nebo s Vámi sjednal jiný vhodný termín. První část rozhovoru tvoří dotazník, který zjišťuje Vaše dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, užívání technologií a další informace. Zbývající čas je věnován řešení úloh – s nimiž se možná setkáváte v každodenním životě – a to v elektronické nebo v tištěné verzi. Rozhovor zabere asi dvě hodiny. Dokončení dotazníku je honorováno. Tazatel, který Vás navštíví, bude mít odznak se jménem a fotografií, uvedením výzkumu a pověřením. Pokud si chcete ověřit informace o tazateli, který Vás kontaktoval, kontaktujte paní Olgu Živcovou (SC&C) na telefonním čísle 736 167 246 (od 8.00 do 16.30), emailem: ozivcova@scac.cz nebo volejte bezplatnou Zelenou linku 800 800 878.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky