PrezentacePrezentace

Videozáznamy

Ludger Woessmann (2016, v AJ): Knowledge Capital of Nations (přednáška v CERGE-EI)

Andreas Schleicher (2013), v AJ): Why skills matter (TEDx Talks)

Petra Anýžová, (2013, v ČJ): Jak se ve světle nových dat vyvíjely vzdělanostní nerovnosti v ČR?

Petr Matějů (2013, v ČJ): Formování lidského kapitálu.

Seminář Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií - Lucie Kelblová, DZS

A Practical Look at Educational Technology - Robert Aspen, Miller Middle School, Durango, Colorado, USA, účastník Fulbrightova programu pro výměnu středoškolských učitelů, vyučující na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Informační gramotnost v české škole - Bořivoj Brdička, UK PedfWorkshop Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC? 4.6.2014

Vybraná zjištění výzkumu OECD PIAAC - Jana Straková

Kompetence – důležitá podmínka uplatnění na trhu práce - Hana Říhová

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí - Věra Czesaná

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých – příklad Norska - Martin BakuleWorkshop PIAAC International Database Training, Prague, Czech Republic, May 13-15, 2014

About PIAAC - Eugenio Gonzalez, Education Testing Service

Available Data - Eugenio Gonzalez, Education Testing Service

Design - Eugenio Gonzalez, Education Testing Service

Using the IDB Analyzer - Eugenio Gonzalez, Education Testing Service

Calculating Standard Errors - Eugenio Gonzalez, Education Testing ServiceSeminář Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů: zkušenosti amerických a českých pedagogů 5. 5. 2014

Zjištění týkající se postojů dospělých - Jana Straková

An American Teacher’s Prespective:What does it mean to be a Citizen? - Elliott Hurtig

Občanské ctnosti a výuka dějepisu - Jaroslav Pinkas

Hodnoty a vzdělávání - Kamil ČinátlSeminář „Seznamte se, Erasmus+“ 21.1.2014

Hlavní zjištění výzkumu PIAAC - Lucie Kelblová, DZSKonference k výsledkům mezinárodního výzkumu OECD PIAAC 27.11.2013

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? - Petra Anýžová, ISEA

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí - Věra Czesaná, NVF

Kontext a důsledky vzdělávací expanze - Jan Koucký, UK PedF

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC - Petr Matějů, ISEA

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době - OECD Skills Strategy - Aktivity OECD a spolupráce s ČR - Pavel Rozsypal, SM při OECD, Paříž

Uplatnění obecných dovedností při výkonu profese - Hana Říhová, NVF

Hlavní zjištění z výzkumu OECD PIAAC - Jana Straková, DZS - Arnošt Veselý, CESES

Souvislosti kompetencí a odměňování - Jiří Včerník, Martina Mysíkova a Petr Matějů, ISEAWorkshop k výsledkům výzkumu PIAAC - 21. 10. 2013, MŠMT - Hana Říhová

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí - 21. 10. 2013, MŠMT - workshop k výsledkům výzkumu PIAAC, Věra Czesaná

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC - 21. 10. 2013, MŠMT - workshop k výsledkům výzkumu PIAAC, Arnošt Veselý

Prezentace z tiskové konference ke zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD PIAAC - 8. 10. 2013, MŠMT

PIAAC

Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých (OECD PIAAC) - Jana Straková
Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky