Informace o Mezinárodním výzkumu dospělých (PIAAC)Jak bude výzkum v ČR realizován?

Garantem realizace výzkumu PIAAC v ČR je Ústav pro informace ve vzdělávání. Šetření v domácnostech provede společnost SC&C, s.r.o., která má dlouholetou zkušenost s realizací sociologických průzkumů. Na analytickém vyhodnocení výsledků se bude podílet Národní vzdělávací fond. V ČR výzkum probíhá v rámci individuálního projektu národního (IPn) Kompetence II v rámci OPVK MŠMT.

Financování výzkumu

Výzkum PIAAC je realizován v rámci IPn Kompetence II, který byl zahájen 1.7. 2009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Organizace výzkumu

Šetření bude probíhat v domácnostech tazatelsky. Administrace bude provedena prostřednictvím přenosných počítačů, což umožní přesnější měření, neboť obtížnost testu bude možno přizpůsobit možnostem respondenta. Respondenti, kteří neumějí používat počítač, budou pracovat s tištěnou verzí testu.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky