Národní výzkumCo je návazný výzkum PIAAC?

Návazný výzkum PIAAC je panelovým výzkumným šetřením, které si klade za cíl aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze účastníků Mezinárodního výzkumu PIAAC, neobsahuje žádné úlohy k řešení. Mohou se jej proto zúčastnit pouze respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu PIAAC (2011-2012).

Projekt dále zjišťuje, jestli formální vzdělávání dostatečně připravuje na pracovní trh a co konkrétně jednotlivým respondentům chybí. V neposlední řadě projekt sleduje posuny v možnostech skloubení rodinného a profesního života. Výzkum doplní informace, které se v rámci mezinárodního výzkumu nezjišťovaly, a díky opakování na týchž účastnících rovněž umožní sledovat posuny a změny.

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy.Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky